ระบบสะสม Points เมื่อสั่งผ่านเว็บไซต์

สะสม Points ใช้แทนเงินสด

 • ได้รับ Points จากการซื้อสินค้า ( สินค้าแต่ละชนิดจะได้รับจำนวนไม่เท่ากัน )
 • Points จะได้รับตามจำนวนสินค้า ( สินค้า 5 Points ซื้อ 10 ชิ้นได้ 50 Points )
 • ทุก Points สามารถใช้แทนเงินสดได้ ( 1 Points มีค่า 1บ. )
 • ใช้ Points ซื้อสินค้าได้ทุกชนิดบนเว็บไซต์
 • ใช้ Points ชำระค่าสินค้าบางส่วนได้
 • Points ไม่สามารถชำระค่าจัดส่งสินค้าได้
 • Points สะสมจะเข้าบัญชีผู้ใช้อัตโนมัติ หลังจากสถานะออเดอร์ แจ้งเตือนส่งสินค้าแล้ว
 

ระบบ Rank ลดราคาสินค้าเป็น %

ระบบ Rank นับจากยอด Points สะสมที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ รวมทั้งหมด ของผู้ใช้ ยิ่งซื้อบ่อย ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งได้ส่วนลดมากขึ้น

 • นับจาก Point ที่ได้รับทั้งหมด ไม่ใช่จำนวน Point คงเหลือ
 • เมื่อ Point รวมที่ได้รับ ครบตามจำนวนยอดที่กำหนด Rank จะอัพเกรดอัตโนมัติ พร้อมลดราคาสินค้าเป็น % ตลอดไป ทุกบิลสั่งซื้อ
 • ส่วนลดจะคิดจาก ราคาสินค้าจริง สามารถใช้ร่วมกับโปรอื่น หรือคูปองได้
 
 
 

จำนวน Points ที่ได้รับรวม

 • Points สะสม รวมที่ได้รับทั้งหมด ตามกำหนด เพื่อเลื่อนระดับ

00 (5) LV-5 ส่วนลด 5% 1,001 Points ขึ้นไป

00 (4) LV-4 ส่วนลด 4% 401 Points ขึ้นไป

00 (3) LV-3 ส่วนลด 3% 131 Points ขึ้นไป

00 (2) LV-2 ส่วนลด 2% 51 Points ขึ้นไป

00 (1) LV-1 ส่วนลด 0% 0 Points ขึ้นไป